Kiekvieną kartą apsidžiaugsime jus pamatę ir paspausim kiekvienam ranką, pastumsim jūsų valtį į vasarą ir palinkėsim "gero vėjo".

Lauksim prie laužo ir rudenį, kai vanduo toks skaidrus. Juokausim daužydami ledą irklais Kalėdiniam žygyje.

Sumušę delnais įsteigsime "Gero laiko" klubą ir būtinai susitiksim pavasarį, kai moterys nuo kranto moja tulpėmis... O jei jau išmatavai mūsų vandenis irklais, uždėsime tau kuprinę ant pečių ir nusivesime per miškus.

 

 

Rezervacija ir apmokėjimas internetu